Polyurea představuje vskutku unikátní technologii povlakování, provádění izolačních vrstev a spárových výplní. V současnosti se úspěšně používá v mnoha typech aplikací. Polyureové povlaky a izolační vrstvy se často využívají na betonu a oceli, u nichž je třeba zajistit protikorozní ochranu a odolnost proti otěru.K nejdůležitějším vlastnostem materiálu Polyurea patří:

  • velmi rychlé vytvrzení (umožňující minimální provozní odstávky)
  • vynikající přilnavost k betonu, dřevu, asfaltu, oceli
  • vynikající pevnostní parametry, průtažnost do roztržení 250 – 600% (dle typu)
  • možnost aplikace i na vertikální nebo nakloněnou plochu (Polyurea nestéká)
  • možnost libovolného barvení
  • estetická kvalita
  • odolnost vůči UV záření (Polyurea se nedrolí, nepraská)
  • vytvrzený systém netěká, neexpanduje do životního prostředí žádné škodliviny.

Díky rychlému vytvrzování, vysoké tažnosti a odolnosti vůči otěru mají tyto materiály obrovskou výhodu vůči tradičním materiálům k těsnění a vyplňování spár. Polyureu lze také různě tvarovat vstřikováním do forem. Polyurea se rovněž využívá k vytváření tvrdých ochranných povlaků na lehčený polystyren u tvarovaných prvků střešních izolací.

Díky možnosti rychlé aplikace, unikátním mechanickým vlastnostem, vysoké chemické odolnosti a nenasákavosti se Polyurea velmi často používá k vnitřní a venkovní ochraně ocelových zásobníků, nádrží na pitnou nebo odpadní vodu, na chemikálie či na ropné produkty.

Polyurea sama o sobě nepředstavuje ochranný povlak ani spárovou výplň. Izolační systém získá požadované vlastnosti teprve ve správném složení podle pokynů výrobce, po aplikaci řádným technologickým vybavením, speciálně vyškolenými techniky, na řádně připravený povrch a podkladový nátěr.

Reference
Ke stažení

Kontakt

Roland Hill
Telefon: +420 608 708 361
E-mail: hill@iqisol.eu
Web: www.iqisol.eu