Hledáte komfortní izolační materiál, který má stálé vlastnosti, je ekonomicky výhodný a přitom je jeho aplikace snadná a rychlá? Chcete mít v budově v zimě teplo a v letním horku příjemný chládek? Stříkaná pěnová izolace to umožňuje. Je ale dobré zvážit, pro jaký účel tu kterou pěnu použít a správně vybrat i dodavatele.

Měkká izolační pěna

PUR pěna

Měkké PUR pěny je možné aplikovat buď nástřikem (především u izolací stěn či některých střech) nebo vstřikováním (zejména u výplní dutin, spár apod) čtěte více.

PUR DIFUZNĚ OTEVŘENÁ APLIKOVANÁ NÁSTŘIKEM

PUR pěna

Pevná polyuretanová pěna s otevřenými buňkami s nástřikovou hustotou 8-12 kg/m3 určená pro tepelnou izolaci obytných budov, je zvláště vhodná pro použití uvnitř stěn a izolaci nepochůzných střech. Vysoká hodnota expanze (až 100násobné zvýšení objemu) poskytuje vynikající vlastnosti k získání maximálního pokrytí pro dřevěné konstrukce půd a střešních prostorů. PUR pěna výtváří zcela kompaktní vzduchotěsnou izolační vrstvu, bez jakýchkoli spár a netěsností a díky své otevřené buněčné struktuře také zajistí, že Váš dům nadále dýchá a nedochází tak k nežádoucímu vlhnutí izolace. Izolace je difuzně otevřená, tzn. propouští vodní páry. Ve srovnání s minerální vatou je méně náchylná k nasákavosti vodou a ani vítr ji neprofoukne. Doporučujeme vždy používat v kombinaci s parotěsnou zábranou.

PUR DIFUZNĚ OTEVŘENÁ APLIKOVANÁ VSTŘIKOVÁNÍM

PUR pěna

Vstřikový systém o hustotě 15 až 20 kg/m3 . Systém je vhodný zejména pro aplikace, u nichž se klade důraz na vynikající parametry v oblasti zvukové izolace a pevnosti v tlaku je ideální pro izolaci střech, dutin ve fasádách apod.

Tvrdá izolační pěna

PUR pěna

Tvrdé PUR pěny je možné aplikovat buď nástřikem (především u izolací podlah, stěn, střešních prostor a stropů) nebo vstřikováním (jako výpňovou pěnu u izolací potrubí apod). čtěte více.

PUR DIFUZNĚ UZAVŘENÁ APLIKOVANÁ NÁSTŘIKEM

Pevná polyuretanová pěna s uzavřenou strukturou buněk s nástřikovou hustotou 35-40 kg/m3 je určená pro tepelnou izolaci obytných budov, je zvláště vhodná pro použití pro izolace podlah, stěn, střešních prostor a stropů. (Není nutné používat parozábrany). Dále se dobře uplatňuje také u hospodářských budov, podzemních prostor, drůbežářských provozoven, izolace chladírenských a mrazírenských skladů apod. Systémy od 40 kg/m3 výše jsou vhodné pro pochozí střešní izolace. Systémy 50–60 kg/m3 jsou (zejména díky své vysoké hustotě) optimální pro izolaci prostor s intenzivním provozem. Pokud je pěna aplikována na základy a podlahy staveb, vytváří bezespárou vodotěsnou membránu, dokonale izolující stavbu proti vodě.

PUR pěna

Tvrdou PUR pěnu lze s úspěchem aplikovat k izolaci vnitřních prostor chladírenských a mrazírenských vozů.

PUR DIFUZNĚ UZAVŘENÁ APLIKOVANÁ VSTŘIKOVÁNÍM

PUR pěna

Vstřikový systém o hustotě 35 kg/m3 je optimální polyuretanová výplňová pěna pro tepelnou izolaci na kolektorech, potrubích, v chladicích či prodejních místech a skladech.

PUR pěna

Reference
Ke stažení

Kontakt

Roland Hill
Telefon: +420 608 708 361
E-mail: hill@iqisol.eu
Web: www.iqisol.eu