• celoplošná bezespará izolace
 • dokonalá tepelná izolace bez tepelných mostů
 • absolutní adheze vrstvy k izolovanému podkladu
 • tvarová stabilita
 • nízké statické zatížení nosné konstrukce
 • zdravotní nezávadnost, recyklovatelnost
 • v jedné aplikaci vzniká tepelná i akustická izolace
 • nástřik na místě je rychlý
 • ekonomická úspora

Díky tomu, že PUR pěna má výjimečné tepelně izolační vlastnosti, dokáže rychle ušetřit náklady na vytápění. Zaplatí se už po několika málo letech. Například 10 cm tvrdé PUR pěny (λ 0,021) se vyrovná:

 • 17 cm polystyrenu (λ 0,035)
 • 18 cm minerální vaty (λ 0,037)
 • 20 cm foukané celulózy (λ 0,041)

Trvanlivost a kvalita izolace z PUR pěny závisí na odbornosti zpracování a zkušenostech realizační firmy.

Jediné nebezpečí, které si u stříkané pěnové izolace musíte ohlídat, je kvalita aplikace. Sama izolace totiž může špatnou aplikací přijít o všechny své výhody, rozdrolit se, špatně držet na podkladu a tvořit tepelné mosty. Technologie nástřiku PUR pěn je v porovnání s jinými technologiemi, jako jsou asfaltové lepenky, polystyren, či minerální vaty, rozhodně náročnější na odborný, zkušený, školený a zodpovědný personál. Taktéž vyžaduje velké investice do kvalitních technologických zařízení.

Naši zaměstnanci jsou proškoleni ve správném používání technologie stříkané izolace a znají vhodné podmínky pro její aplikaci. Samozřejmostí jsou nejmodernější technologie používané pro aplikaci pěny. Na izolování vašeho domu, nebo jiných prostor, totiž stačí několik hodin práce (samozřejmě v závislosti na velikosti plochy).

Reference
Ke stažení

Kontakt

Roland Hill
Telefon: +420 608 708 361
E-mail: hill@iqisol.eu
Web: www.iqisol.eu