Tryskání neboli pískování, je abrazivní metoda čištění, která se úspěšně používá také pro čištění fasád, kdy dopadem abraziva na povrch dochází k odstranění usazených nečistot, omítek či starých nátěrů či graffiti. Metodu mobilního tryskání lze použít i pro čištění fasád historických budov či památek. Abrazivní čištění systémem  torbo®, je velmi jemná metoda, která je navíc schválena památkovým ústavem v Praze.

Stroje torbo® eliminují prašnost o 95%, a proto se používají ve více než 50 zemích celého světa. Své uplatnění našly především při čištění, pískování, rekonstrukcích, sanacích a přípravu povrchů pro nanášení nátěrových hmot. Torbo tryskače lze nasadit i v zastavěných částech města bez zvláštních požadavků na pomocné konstrukce zabraňující úletu prachu. Nespornou výhodou je také pískování přímo u Vás.

Nejedná se o tryskání pod vodní clonou, kdy se do proudu sušeného abraziva přivádí voda až v koncové trysce, ani o vysokotlaký vodní paprsek s přisáváním písku . 

Použití:

  • Tryskání a čištění cihel sklepů,schodů,podezdívek
  • Tryskání a čištění fasád,odstraňování graffiti
  • Odstraňování nátěrů a omítek
  • Odstraňování nátěrů a koroze ze železných a ocelových konstrukcí
  • Příprava podkladu pro aplikaci nátěrových systémů a stěrek
  • Tryskání ocelových konstrukcí s inhibitorem (zabrání tvorbě mikrokoroze po otryskání)
  • Tryskání památek - soch, plastik, uměleckých děl, pomníků, hrobek,(systém je schválen památkovým ústavem)
  • Čištění dřeva a dřevěných konstrukcí
  • Tryskání, pískování, čištění, sanace, zdrsnění betonu

Reference

Kontakt

Roland Hill
Telefon: +420 608 708 361
E-mail: hill@iqisol.eu
Web: www.iqisol.eu